Användning: Dator

Nu när vi har kommit igång, så är det dags att börja använda Showbie på riktigt, i denna genomgång kommer vi att visa er hur ni skapar ett klassrum och delar ut  Class Code , skapar lektioner samt ge återkoppling på elevernas svar.

Börja med att logga in på Showbie genom att klicka på  Sign In  länken högst upp på www.showbie.com 


Skriv in ditt namn och lösenord i formuläret och klicka sedan på  Sign In  knappen


Fyller du i rätt uppgifter så kommer du in till din lärarsida, det viktigaste som du måste ha extra koll på är menyn högst upp med två extra viktiga val,  New Assignment  (Ny uppgift) och  New Class  (Nytt klassrum).


Skapa ett klassrum

Att skapa ett klassrum, gör du enklast genom att klicka på  New Class  (Nytt klassrum) i menyn högst upp.


Fyll i ett namn för det nya klassrummet och klicka sedan på  Save  knappen.
 Class Code  som ni ser i bilden ovan skickar ni till era elever som ska delta i klassrummet.

Delta i ett klassrum

Om ni är två lärare som deltar i samma klassrum, klicka på  Join Class  och ange  Class Code  som ni får från läraren som har skapat klassrummet.

Redigera klassrum

Om du vill ändra namnet på ett klassrum eller om du vill ändra ditt  Class Code , klicka på klassnamnet


Skriv ett nytt namn på klassrummet och klicka sedan på  Save  knappen.


Skapa en uppgift

För att skapa en ny uppgift, klicka på  New Assignment  (Ny uppgift) och fyll i formuläret.


 Class  Klassrummet som uppgiften skall skickas till.
 Title  Namnet på uppgiften.
 Due  Datumet för när uppgiften ska vara senast inlämnad.

Redigera en uppgift

Om du vill redigera en uppgift, gå in i uppgiften genom att klicka på den under respektive klassrum.


Klicka sedan på namnet på uppgiften (På bilden ovan: Test uppgift)

Lägg till filer

För att ladda upp filer, gå in i uppgiften och klicka på  Add Files  knappen och väljer filen som skall laddas upp.

Instruktionsfilmer

För att komma till instruktionsfilmerna, gå till Instruktionsfilmer