Om mig

https://plus.google.com/u/0/105198686251751381170?rel=author
Denna introduktion är skapad av Jabbar Ziadi. Jabbar är en modersmålslärare i Tomtbergaskolan - Huddinge Kommun där han undervisar i Arabiska.

För mer information, eller om ni vill komma i kontakt med mig, skicka ett meddelande till mig i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,
Jabbar Ziadi


This website is not affiliated with, maintained, authorized, endorsed or sponsored by Showbie or any of its affiliates. This is an independent, unofficial site. All information contained on this site is UNofficial and subject to change without notice. 

Denna webbplats är inte associerat med, underhållas, godkänd eller sponsrad av Showbie eller något av dess dotterbolag. Detta är en oberoende, inofficiell sida. All information som finns på denna webbplats är inofficiell och kan ändras utan varsel.

Kontakta mig