Startsidan

Showbie är som en gemensam mapp för klassrummet. Genom att använda Showbie har eleverna möjligheten att skicka bilder, video och dokument direkt till mappen. Lärarna använder Showbie för att på ett enkelt sätt granska elevernas arbete och ge återkoppling på ett interaktivt sätt genom anteckningar och/eller ljudmeddelanden.

I denna korta introduktion kommer vi att ge er möjligheten att lära er lite mer om Showbie och hur ni kan använda Showbie i eran undervisning.

Varför använda Showbie?

En av fördelarna med Showbie är möjligheten att skicka uppgifter till många elever samtidigt, möjligheten att skicka olika filtyper, utmärkt att använda på distans, få eleverna att vara mer delaktiga i undervisningen samt kunna ge interaktiv återkoppling till eleverna genom ljudmeddelanden.